Zone Ammonia 12×1 liter

21,90

Zone Ammonia 1 liter
Samenstelling
Ammoniakoplossing 1-5%

Gebruik
Voor het reinigen en ontvetten van ruiten, spiegels, tegels en gladde oppervlakken.
Dosering 100 ml ammonia op 1 liter water.
Voor het ontvetten van oude verflagen.
dosering ca. 250 ml op 1 liter water. (bij ernstige vervuiling een hogere dosering gebruiken).

WAARSCHUWING!
Veroorzaakt huidirritatie.
veroorzaakt ernstig oogletsel.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen bewaren, beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Beoordelingen

Niets gevonden.

Vaak samen gekocht

Menu